Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Mięso i produkty mięsne

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

boczek wędzony

kg

5,00

 

 

2

udziec z indyka

kg

190,00

 

 

3

filet z kurczaka

kg

130,00

 

 

4

filet z indyka

kg

80,00

 

 

5

kurczak

kg

60,00

 

 

6

udka z kurczaka

kg

100,00

 

 

7

mięso mielone z indyka 100%

kg

40,00

 

 

8

Mięso mielone z wieprzowiny 100%

kg

200,00

 

 

9

Szynka b/k

kg

100,00

 

 

10

Wołowina

kg

60,00

 

 

11

Wędlina krakowska drobiowa

kg

30,00

 

 

12

Szynka z piersi z indyka

kg

30,00

 

 

13

Kiełbasa szynkowa

kg

30,00

 

 

14

Pierś z indyka gotowana

kg

30,00

 

 

15

Polędwica miodowa

kg

25,00

 

 

16

Wędlina krakowska sucha

kg

20,00

 

 

17

Pasztetowa luksusowa

kg

6,00

 

 

18

Polędwica sopocka

kg

20,00

 

 

19

Szynka cygańska

kg

30,00

 

 

20

Wędlina salami

kg

10,00

 

 

21

Kiełbasa żywiecka

kg

20,00

 

 

22

Kiełbasa dębowa

kg

20,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

 1. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia : Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Bułka kielecka krojona 0,4 kg

szt.

160

 

 

2

Bułka maślana

szt.

400

 

 

3

Bułka tarta

kg

40,00

 

 

4

Chleb krojony oliwski 0,5 kg

szt.

800

 

 

5

Chleb słonecznikowy krojony 0,4 kg

szt.

130

 

 

6

Chleb razowy krojony 0,5 kg

szt.

80

 

 

7

Drożdżówka z kruszonką

szt.

200

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty mleczarskie (nabiał)

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 -31.12.2021

3 Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Jogurt grecki 1kg

szt.

100

 

 

2

Jogurt gratka

szt.

1.500

 

 

3

Mleko pasteryzowane 3,2%

szt.

2.800

 

 

4

Maślanka 1l mrągowska

szt.

300

 

 

5

Masło 82% 200g

szt.

800

 

 

6

Śmietana 0,5l (12%)

szt.

90

 

 

7

Ser biały

kg

30,00

 

 

8

Ser żółty skarszewski

kg

30,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty spożywcze suche i inne

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Budyń 0,75

szt.

60

 

 

2

Baton sante team

*24 szt

szt.

20

 

 

3

Bazylia przyprawa 1 kg

szt.

1

 

 

4

Buraczki w słoiku

1 kg tarte

szt.

70

 

 

5

Cynamon mielony 15g

szt.

1

 

 

6

Chrupki kukurydziane

szt.

70

 

 

7

ciecierzyca

kg

6,00

 

 

8

cukier

kg

350,00

 

 

9

Cukier puder

kg

4,00

 

 

10

Cukier waniliowy

szt.

150

 

 

11

Deser Zuzia

szt.

500

 

 

12

drożdże

szt.

60

 

 

13

Dżem truskawkowy niskosłodzony 3,5kg

szt.

5

 

 

14

Fasola średnia

kg

25,00

 

 

15

Galaretka owocowa

szt.

180

 

 

16

Groch łuskany

kg

18,00

 

 

17

Herbata lipton 150g

szt.

15

 

 

18

Herbata owocowa

szt.

40

 

 

19

Herbata ziołowa

szt.

40

 

 

20

Kakao 150g

szt.

30

 

 

21

Kasza gryczana

kg

50,00

 

 

22

Kasza jaglana

kg

10,00

 

 

23

Kasza kukurydziana

kg

16,00

 

 

24

Kasza kuskus

kg

20,00

 

 

25

Kasza manna

kg

25,00

 

 

26

Kasza jęczmienna

kg

12,00

 

 

27

Kasza bulgur

kg

40,00

 

 

27

Kawa zbożowa

szt.

10

 

 

29

Ketchup 1l

szt.

5

 

 

30

Kisiel 0,75

szt.

60

 

 

31

Koncentrat pomidorowy 1l

szt.

35

 

 

32

Koncentrat barszczu czerwonego

szt.

6

 

 

33

kurkuma

szt.

15

 

 

34

Majeranek 1 kg

szt.

2

 

 

35

Makaron abecadło

szt.

60

 

 

36

Makaron świderki lubella

kg

180,00

 

 

37

Makrela wędzona

kg

6,00

 

 

38

Masło orzechowe sante 1kg

szt.

2

 

 

39

Mąka tortowa

kg

280,00

 

 

40

Mąka ziemniaczana

kg

35,00

 

 

41

Miód naturalny 1 kg

szt.

2

 

 

42

Mleczna kanapka

szt.

800

 

 

43

olej

litr

220

 

 

44

Oregano 250g

szt.

4

 

 

45

Orzechy włoskie

200 g

szt.

24

 

 

46

Papryka słodka 1 kg

szt.

2

 

 

47

Pestki dyni 100g

szt.

30

 

 

48

Pieprz mielony 1 kg

szt.

1

 

 

49

Płatki jęczmienne

kg

15,00

 

 

50

Płatki owsiane

kg

16,00

 

 

51

Płatki śniadaniowe 450g

szt.

40

 

 

52

Proszek do pieczenia

szt.

70

 

 

53

Przyprawa do mięs prymat 100g

szt.

20

 

 

54

Rodzynki 200g

szt.

40

 

 

55

Pieprz cytrynowy 360g

szt.

2

 

 

56

Ryż paraboliczny

kg

100,00

 

 

57

Ryż 1kg zwykły

kg

25,00

 

 

58

Słonecznik łuskany 200g

szt.

20

 

 

59

Sok jabłkowy 100 1litr tymbark

litr

400

 

 

60

Śliwki suszone 200g

szt.

20

 

 

61

Ziele angielskie 75 g

szt.

2

 

 

62

Liść laurowy 200g

szt.

1

 

 

63

Sól morska

kg

60,00

 

 

64

musztarda

szt.

2

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Warzywa, owoce

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

arbuz

kg

20,00

 

 

2

banan

kg

200,00

 

 

3

brzoskwinie

kg

20,00

 

 

4

cebula

kg

9,00

 

 

5

cytryna

kg

30,00

 

 

6

Czosnek świeży

szt.

8

 

 

7

gruszki

kg

200,00

 

 

8

jabłko

kg

500,00

 

 

9

kalarepa

szt.

48

 

 

10

Kapusta kiszona

kg

45,00

 

 

11

kalafior

szt.

9

 

 

12

Kapusta czerwona

kg

5,00

 

 

13

Kapusta biała

kg

130,00

 

 

14

Kapusta pekińska

kg

20,00

 

 

15

Koper pęczek

szt.

150

 

 

16

Kiełki 200g

szt.

10

 

 

17

kiwi

szt.

200

 

 

18

marchew

kg

150,00

 

 

19

maliny

kg

10,00

 

 

20

mandarynka

kg

100,00

 

 

21

Nać pietruszki pęczek

szt.

150

 

 

22

nektarynka

kg

20,00

 

 

23

Ogórki kiszone

kg

40,00

 

 

24

Ogórek zielony

kg

60,00

 

 

25

papryka

kg

20,00

 

 

26

pietruszka

kg

70,00

 

 

27

pomarańcze

kg

40,00

 

 

28

pomidory

kg

90,00

 

 

29

Pomidorki koktajlowe

kg

10,00

 

 

30

por

szt.

15

 

 

31

Rzodkiewka pęczek

szt.

80

 

 

32

sałata

szt.

80

 

 

33

seler

kg

90,00

 

 

34

Seler naciowy

szt.

5

 

 

35

Szczypior pęczek

szt.

45

 

 

36

śliwki

kg

40,00

 

 

37

winogrono

kg

20,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8.Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Ziemniaki

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Ziemniaki

kg

2.000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Jajka

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

 2. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

jajka

szt.

4.000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8 Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywno - owocowe

2 Termin realizacji zamówienia: 01.09.2021 – 31.12.2021

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 sierpnia 2021 do dnia 24 sierpnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 27 sierpień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

7 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Brokuł mrożony

kg

40,00

 

 

2

Bukiet warzyw 3-skł

kg

40,00

 

 

3

Fasolka mrożona

kg

25,00

 

 

4

Kalafior mrożony

kg

20,00

 

 

5

kopytka

kg

40,00

 

 

6

Marchewka junior

kg

10,00

 

 

7

Marchewka z groszkiem

kg

35,00

 

 

8

Morszczuk kapski filet z/s 100g

kg

50,00

 

 

9

Miruna filet b/s

kg

50,00

 

 

10

Groszek zielony

kg

20,00

 

 

11

Pierogi z serem

kg

100,00

 

 

12

Truskawka mrożona

kg

70,00

 

 

13

Wiśnie mrożone bez pestek

kg

20,00

 

 

14

Maliny mrożone całe

kg

5,00

 

 

15

Mieszanka warzywna 7-skł.

kg

25,00

 

 

16

dorsz

kg

20,00

 

 

17

Knedle truskawkowe

kg

20,00

 

 

18

Mieszanka europejska

kg

20,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

Data dodania: 2021-08-10 00:01:00
Data edycji: 2021-08-09 22:50:07
Ilość wyświetleń: 55

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej