Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Mięso i produkty mięsne

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

boczek wędzony

kg

12,00

 

 

2

udziec z indyka

kg

400,00

 

 

3

filet z kurczaka

kg

160,00

 

 

4

filet z indyka

kg

150,00

 

 

5

kurczak

kg

130,00

 

 

6

udka z kurczaka

kg

160,00

 

 

7

mięso mielone z indyka 100%

kg

100,00

 

 

8

Mięso mielone z wieprzowiny 100%

kg

530,00

 

 

9

Szynka b/k

kg

250,00

 

 

10

Wołowina

kg

100,00

 

 

11

Wędlina krakowska drobiowa

kg

45,00

 

 

12

Szynka z piersi z indyka

kg

50,00

 

 

13

Kiełbasa szynkowa

kg

55,00

 

 

14

Pierś z indyka gotowana

kg

50,00

 

 

15

Polędwica miodowa

kg

40,00

 

 

16

Wędlina krakowska sucha

kg

40,00

 

 

17

Pasztetowa luksusowa

kg

20,00

 

 

18

Polędwica sopocka

kg

50,00

 

 

19

Szynka cygańska

kg

60,00

 

 

20

Wędlina salami

kg

10,00

 

 

21

Kiełbasa żywiecka

kg

50,00

 

 

22

Kiełbasa dębowa

kg

30,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

 1. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia : Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Bułka kielecka krojona 0,4 kg

szt.

400

 

 

2

Bułka maślana

szt.

600

 

 

3

Bułka tarta

kg

80,00

 

 

4

Chleb krojony oliwski 0,5 kg

szt.

2.200

 

 

5

Chleb słonecznikowy krojony 0,4 kg

szt.

300

 

 

6

Chleb razowy krojony 0,5 kg

szt.

120

 

 

7

Drożdżówka z kruszonką

szt.

200

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty mleczarskie (nabiał)

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 -31.12.2022

3 Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Jogurt grecki 1kg

szt.

550

 

 

2

Jogurt gratka

szt.

400

 

 

3

Mleko pasteryzowane 3,2%

szt.

6.300

 

 

4

Maślanka 1l mrągowska

szt.

650

 

 

5

Masło 82% 200g

szt.

2.700

 

 

6

Śmietana 0,5l (12%)

szt.

210

 

 

7

Ser biały

kg

110,00

 

 

8

Ser żółty skarszewski

kg

60,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty spożywcze suche i inne

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Budyń 0,75

szt.

640

 

 

2

Bazylia przyprawa 1 kg

szt.

2

 

 

3

Buraczki w słoiku

1 kg tarte

szt.

190

 

 

4

Ciastka owsiane sante *20 szt

szt.

90

 

 

5

Cynamon mielony 15g

szt.

3

 

 

6

Chrupki kukurydziane

szt.

200

 

 

7

ciecierzyca

kg

20,00

 

 

8

cukier

kg

900,00

 

 

9

Cukier puder

kg

12,00

 

 

10

Cukier waniliowy

szt.

300

 

 

11

Ciastka kruche

kg

10,00

 

 

12

Deser Zuzia

szt.

1.300

 

 

13

drożdże

szt.

150

 

 

14

Dżem truskawkowy niskosłodzony 3,5kg

szt.

20

 

 

15

Fasola średnia

kg

50,00

 

 

16

Galaretka owocowa

szt.

1.200

 

 

17

Groch łuskany

kg

36,00

 

 

18

Granola 500g

szt.

48

 

 

19

Grzanki 300g

szt.

10

 

 

20

Herbata lipton 150g

szt.

20

 

 

21

Herbata owocowa

szt.

90

 

 

22

Herbata ziołowa

szt.

90

 

 

23

Kakao 150g

szt.

140

 

 

24

Kasza gryczana

kg

160,00

 

 

25

Kasza jaglana

kg

28,00

 

 

26

Kasza kukurydziana

kg

24,00

 

 

27

Kasza kuskus

kg

50,00

 

 

28

Kasza manna

kg

40,00

 

 

29

Kasza jęczmienna

kg

20,00

 

 

30

Kasza bulgur

kg

100,00

 

 

31

Kasza pęczak

kg

20,00

 

 

32

Kawa zbożowa

szt.

20

 

 

33

Ketchup 1l

szt.

10

 

 

34

Kisiel 0,75

szt.

150

 

 

35

Koncentrat pomidorowy 1l

szt.

80

 

 

36

Koncentrat barszczu czerwonego

szt.

15

 

 

37

Kurkuma 20g

szt.

60

 

 

38

Lubczyk 7g

szt.

50

 

 

39

Majeranek 1 kg

szt.

4

 

 

40

Makaron abecadło

szt.

100

 

 

41

Makaron świderki lubella

kg

420,00

 

 

42

Makrela wędzona

kg

18,00

 

 

43

Makron pełnoziarnisty

kg

50,00

 

 

44

Masło orzechowe sante 1kg

szt.

5

 

 

45

Mąka tortowa

kg

500,00

 

 

46

Mąka ziemniaczana

kg

70,00

 

 

47

Miód naturalny 1 kg

szt.

4

 

 

48

Mleczna kanapka

szt.

1.000

 

 

49

Musli owocowe 1kg

szt.

70

 

 

50

olej

litr

600

 

 

51

Oregano 250g

szt.

2

 

 

52

Orzechy włoskie

200 g

szt.

40

 

 

53

Papryka słodka 1 kg

szt.

4

 

 

54

Pestki dyni 100g

szt.

60

 

 

55

Pieprz mielony 1 kg

szt.

2

 

 

56

Płatki jęczmienne

kg

25,00

 

 

57

Płatki owsiane

kg

24,00

 

 

58

Płatki śniadaniowe 450g

szt.

76

 

 

59

Proszek do pieczenia

szt.

90

 

 

60

Popkorn

szt.

12

 

 

61

Przyprawa do mięs prymat 100g

szt.

67

 

 

62

Rodzynki 200g

szt.

38

 

 

63

Pieprz cytrynowy 360g

szt.

4

 

 

64

Ryż paraboliczny

kg

250,00

 

 

65

Ryż 1kg zwykły

kg

50,00

 

 

66

Ryż brązowy

kg

10

 

 

67

Słonecznik łuskany 200g

szt.

68

 

 

68

Sok jabłkowy 100 1litr tymbark

litr

40

 

 

69

Śliwki suszone 200g

szt.

20

 

 

70

Ziele angielskie 75 g

szt.

4

 

 

71

Liść laurowy 200g

szt.

2

 

 

72

Sól morska

kg

100,00

 

 

73

musztarda

szt.

2

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Warzywa, owoce

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

arbuz

kg

150,00

 

 

2

banan

kg

560,00

 

 

3

botwinka

szt.

30

 

 

4

brzoskwinie

kg

25,00

 

 

5

cebula

kg

20,00

 

 

6

cytryna

kg

60,00

 

 

7

czereśnie

kg

20,00

 

 

8

Czosnek świeży

szt.

10

 

 

9

dynia

kg

40,00

 

 

10

gruszki

kg

480,00

 

 

11

jabłko

kg

1.000,00

 

 

12

kalarepa

szt.

400

 

 

13

Kapusta kiszona

kg

70,00

 

 

14

kalafior

szt.

48

 

 

15

Kapusta czerwona

kg

10,00

 

 

16

Kapusta biała

kg

180,00

 

 

17

Kapusta pekińska

kg

30,00

 

 

18

Koper pęczek

szt.

350

 

 

19

Kiełki 200g

szt.

10

 

 

20

kiwi

szt.

400

 

 

21

marchew

kg

600,00

 

 

22

maliny

kg

10,00

 

 

23

mandarynka

kg

100,00

 

 

24

Nać pietruszki pęczek

szt.

360

 

 

25

nektarynka

kg

40,00

 

 

26

Ogórki kiszone

kg

200,00

 

 

27

Ogórek zielony

kg

160,00

 

 

28

papryka

kg

100,00

 

 

29

pietruszka

kg

160,00

 

 

30

pomarańcze

kg

100,00

 

 

31

pomidory

kg

230,00

 

 

32

Pomidorki koktajlowe

kg

10,00

 

 

33

por

szt.

10

 

 

34

Rzodkiewka pęczek

szt.

300

 

 

35

sałata

szt.

200

 

 

36

seler

kg

160,00

 

 

37

Seler naciowy

szt.

5

 

 

38

Szczypior pęczek

szt.

60

 

 

39

śliwki

kg

60,00

 

 

40

truskawki

kg

40,00

 

 

41

winogrono

kg

60,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8.Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Ziemniaki

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Ziemniaki

kg

4.000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Jajka

 1. Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

 2. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

4 Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

jajka

szt.

10.000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8 Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywno - owocowe

2 Termin realizacji zamówienia: 03.01.2022 – 31.12.2022

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 10 grudnia 2021 do dnia 23 grudnia 2021 do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 28 grudzień 2021, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

7 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Czesława Kamm

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Brokuł mrożony

kg

20,00

 

 

2

Bukiet warzyw 3-skł

kg

40,00

 

 

3

Fasolka mrożona

kg

60,00

 

 

4

Kalafior mrożony

kg

40,00

 

 

5

kopytka

kg

200,00

 

 

6

Marchewka junior

kg

30,00

 

 

7

Marchewka z groszkiem

kg

70,00

 

 

8

Morszczuk kapski filet z/s 100g

kg

40,00

 

 

9

Miruna filet b/s

kg

300,00

 

 

10

Groszek zielony

kg

10,00

 

 

11

Pierogi z serem

kg

150,00

 

 

12

Truskawka mrożona

kg

175,00

 

 

13

Wiśnie mrożone bez pestek

kg

30,00

 

 

14

Maliny mrożone całe

kg

10,00

 

 

15

Mieszanka warzywna 7-skł.

kg

70,00

 

 

16

Dorsz b/s

kg

60,00

 

 

17

Knedle truskawkowe

kg

200,00

 

 

18

Mieszanka europejska

kg

60,00

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

Data dodania: 2021-12-08 16:58:46
Data edycji: 2021-12-09 17:00:29
Ilość wyświetleń: 379

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej