Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Mięso i produkty mięsne

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

boczek wędzony

kg

12

 

 

2

udziec z indyka

kg

400

 

 

3

filet z kurczaka

kg

200

 

 

4

filet z indyka

kg

150

 

 

5

kurczak

kg

130

 

 

6

udka z kurczaka

kg

80

 

 

7

mięso mielone z indyka 100%

kg

100

 

 

8

Mięso mielone z wieprzowiny 100%

kg

530

 

 

9

Szynka b/k

kg

250

 

 

10

Wołowina

kg

100

 

 

11

Wędlina krakowska drobiowa

kg

45

 

 

12

Szynka z piersi z indyka

kg

50

 

 

13

Kiełbasa szynkowa

kg

55

 

 

14

Pierś z indyka gotowana

kg

50

 

 

15

Polędwica miodowa

kg

40

 

 

16

Wędlina krakowska sucha

kg

40

 

 

17

Pasztetowa luksusowa

kg

20

 

 

18

Polędwica sopocka

kg

50

 

 

19

Szynka cygańska

kg

60

 

 

20

Wędlina salami

kg

10

 

 

21

Kiełbasa żywiecka

kg

50

 

 

22

Kiełbasa dębowa

kg

30

 

 

23

Żeberka

kg

200

 

 

24

Karkówka świeża

kg

250

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

 1. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia : Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022 do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

 1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Bułka kielecka krojona 0,4 kg

szt.

400

 

 

2

Bułka maślana

szt.

600

 

 

3

Bułka tarta

kg

80

 

 

4

Chleb krojony oliwski 0,5 kg

szt.

2 200

 

 

5

Chleb słonecznikowy krojony 0,4 kg

szt.

300

 

 

6

Chleb razowy krojony 0,5 kg

szt.

120

 

 

7

Drożdżówka z kruszonką

szt.

200

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty mleczarskie (nabiał)

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 -31.12.2023

3 Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

 1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Jogurt grecki 1kg

szt.

550

 

 

2

Jogurt gratka

szt.

400

 

 

3

Jogurt danio

szt.

400

 

 

4

Deser Zuzia

szt.

1 000

 

 

5

Mleko pasteryzowane 3,2%

szt.

6 300

 

 

6

Maślanka 1l mrągowska

szt.

650

 

 

7

Masło 82% 200g

szt.

2 700

 

 

8

Śmietana 0,5l (12%)

szt.

210

 

 

9

Ser biały

kg

110

 

 

10

Ser żółty skarszewski

kg

60

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Produkty spożywcze suche i inne

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

 1. Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz.9:00

6 Warunki płatności: przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Budyń 0,75

szt.

640

 

 

2

Bazylia przyprawa 1 kg

szt.

2

 

 

3

Buraczki w słoiku

1 kg tarte

szt.

190

 

 

4

Ciastka owsiane sante *20 szt

szt.

90

 

 

5

Cynamon mielony 15g

szt.

3

 

 

6

Chrupki kukurydziane

szt.

200

 

 

7

ciecierzyca

kg

20

 

 

8

cukier

kg

900

 

 

9

Cukier puder

kg

12

 

 

10

Cukier waniliowy

szt.

300

 

 

11

Ciastka kruche

kg

10

 

 

12

drożdże

szt.

150

 

 

 

13

Dżem truskawkowy niskosłodzony 3,5kg

szt.

20

 

 

14

Fasola średnia

kg

50

 

 

15

Galaretka owocowa

szt.

1 200

 

 

16

Groch łuskany

kg

36

 

 

17

Granola 500g

szt.

48

 

 

18

Grzanki 300g

szt.

10

 

 

19

Herbata lipton 150g

szt.

20

 

 

20

Herbata owocowa

szt.

90

 

 

21

Herbata ziołowa

szt.

90

 

 

22

Kakao 150g

szt.

140

 

 

23

Kasza gryczana

kg

160

 

 

24

Kasza jaglana

kg

28

 

 

25

Kasza kukurydziana

kg

24

 

 

26

Kasza kuskus

kg

50

 

 

27

Kasza manna

kg

40

 

 

28

Kasza jęczmienna

kg

20

 

 

29

Kasza bulgur

kg

100

 

 

30

Kasza pęczak

kg

20

 

 

31

Kawa zbożowa

szt.

20

 

 

32

Ketchup 1l

szt.

10

 

 

33

Kisiel 0,75

szt.

150

 

 

34

Koncentrat pomidorowy 1l

szt.

80

 

 

35

Koncentrat barszczu czerwonego

szt.

15

 

 

36

Kurkuma 20g

szt.

60

 

 

37

Lubczyk 7g

szt.

50

 

 

38

Majeranek 1 kg

szt.

4

 

 

39

Makaron abecadło

szt.

100

 

 

40

Makaron świderki lubella

kg

420

 

 

41

Makrela wędzona

kg

18

 

 

42

Makron pełnoziarnisty

kg

50

 

 

43

Masło orzechowe sante 1kg

szt.

5

 

 

44

Mąka tortowa

kg

500

 

 

45

Mąka ziemniaczana

kg

70

 

 

46

Miód naturalny 1 kg

szt.

4

 

 

47

Mleczna kanapka

szt.

1 000

 

 

48

Musli owocowe 1kg

szt.

70

 

 

49

olej

litr

600

 

 

50

Oregano 250g

szt.

2

 

 

51

Orzechy włoskie

200 g

szt.

40

 

 

52

Papryka słodka 1 kg

szt.

4

 

 

53

Pestki dyni 100g

szt.

60

 

 

54

Pieprz mielony 1 kg

szt.

2

 

 

55

Płatki jęczmienne

kg

25

 

 

56

Płatki owsiane

kg

24

 

 

57

Płatki śniadaniowe 450g

szt.

76

 

 

58

Proszek do pieczenia

szt.

90

 

 

59

Popkorn

szt.

12

 

 

60

Przyprawa do mięs prymat 100g

szt.

67

 

 

61

Rodzynki 200g

szt.

38

 

 

62

Pieprz cytrynowy 360g

szt.

4

 

 

63

Ryż paraboliczny

kg

250

 

 

64

Ryż 1kg zwykły

kg

50

 

 

65

Ryż brązowy

kg

10

 

 

66

Słonecznik łuskany 200g

szt.

68

 

 

67

Sok jabłkowy 100 1litr tymbark

litr

40

 

 

68

Śliwki suszone 200g

szt.

20

 

 

69

Ziele angielskie 75 g

szt.

4

 

 

70

Liść laurowy 200g

szt.

2

 

 

71

Sól morska

kg

100

 

 

72

musztarda

szt.

2

 

 

73

Płaty śledziowe

kg.

100

 

 

74

Soda oczyszczona

szt.

50

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

 

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Warzywa, owoce

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy.............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

 

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

arbuz

kg

150

 

 

2

banan

kg

800

 

 

3

botwinka

szt.

30

 

 

4

brokuły

szt.

48

 

 

5

brzoskwinie

kg

25

 

 

6

cebula

kg

30

 

 

7

cytryna

kg

80

 

 

8

czereśnie

kg

20

 

 

9

Czosnek świeży

szt.

10

 

 

10

dynia

kg

40

 

 

11

gruszki

kg

800

 

 

12

jabłko

kg

1 200

 

 

13

kalarepa

szt.

400

 

 

14

Kapusta kiszona

kg

100

 

 

15

kalafior

szt.

48

 

 

16

Kapusta czerwona

kg

10

 

 

17

Kapusta biała

kg

180

 

 

18

Kapusta pekińska

kg

50

 

 

19

Koper pęczek

szt.

400

 

 

20

Kiełki 200g

szt.

10

 

 

21

kiwi

szt.

400

 

 

22

marchew

kg

600

 

 

23

maliny

kg

10

 

 

24

mandarynka

kg

200

 

 

25

Nać pietruszki pęczek

szt.

400

 

 

26

nektarynka

kg

40

 

 

27

Ogórki kiszone

kg

200

 

 

28

Ogórek zielony

kg

200

 

 

29

papryka

kg

150

 

 

30

pietruszka

kg

200

 

 

31

pomarańcze

kg

200

 

 

32

pomidory

kg

300

 

 

33

Pomidorki koktajlowe

kg

10

 

 

34

por

szt.

10

 

 

35

Rzodkiewka pęczek

szt.

400

 

 

36

sałata

szt.

200

 

 

37

seler

kg

200

 

 

38

Seler naciowy

szt.

5

 

 

39

Szczypior pęczek

szt.

60

 

 

40

śliwki

kg

60

 

 

41

truskawki

kg

40

 

 

41

winogrono

kg

60

 

 

Razem

 

 

 

 

 

7.Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8.Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10.Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Ziemniaki

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

 1. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz. 14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 1. Treść oferty:

 

 1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Ziemniaki

kg

4 000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia: Jajka

 1. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

 2. Okres gwarancji : data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

 1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

jajka

szt.

10 000

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

7 Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

8 Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

I Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzywno - owocowe

2 Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 – 31.12.2023

3 Okres gwarancji: data ważności produktu oznakowana na opakowaniu

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”,

ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, od 5 grudnia 2022 do dnia 20 grudnia 2022

do godz.14:00

5 Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2022, godz. 9:00

6 Warunki płatności : przelew

7 Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Głodek

8 Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

9 Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

10 Dodatkowe uwagi:

 

1)złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

2)zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

II Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

 

2.Adres wykonawcy ………………………………………………………………………

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych…………………………………………)

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

Brokuł mrożony

kg

20

 

 

2

Bukiet warzyw 3-skł

kg

40

 

 

3

Fasolka mrożona

kg

60

 

 

4

Kalafior mrożony

kg

40

 

 

5

kopytka

kg

200

 

 

6

Marchewka junior

kg

30

 

 

7

Marchewka z groszkiem

kg

70

 

 

8

Morszczuk kapski filet z/s 100g

kg

40

 

 

9

Miruna filet b/s

kg

300

 

 

10

Groszek zielony

kg

10

 

 

11

Pierogi z serem

kg

150

 

 

12

Truskawka mrożona

kg

175

 

 

13

Wiśnie mrożone bez pestek

kg

30

 

 

14

Maliny mrożone całe

kg

10

 

 

15

Mieszanka warzywna 7-skł.

kg

70

 

 

16

Dorsz b/s

kg

60

 

 

17

Knedle truskawkowe

kg

200

 

 

18

Mieszanka europejska

kg

60

 

 

19

Szpinak

kg

100

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

10 Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

11 Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

Data dodania: 2021-12-08 16:58:46
Data edycji: 2022-12-09 09:32:54
Ilość wyświetleń: 1004

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej