UWAGA- REKRUTACJA- 19.02 - 08.03 2024r.- Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Harmonogram rekrutacji

Terminarz rekrutacji

 

  1. Od 05 - 12 lutego 2024 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2024r.

  Lp

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

   

  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  19.02 - 08.03 2024r.

  06.05 - 14.05 2024r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  11.03 - 15.03

  2024r.

  15.05 - 16.05

  2024r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  21.03.2024r.

  do godz. 15:00

  17.05.2024r.

  do godz. 15:00

  4.

  Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

  22.03.- 28.03. 2024r.

  20.05. - 27.05 2024r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  29.03.2024r.

  do godz.15:00

  28.05.2024r.

  do godz.15:00

  6.

  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

  Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  7.

  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  8.

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

  Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  9.

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

  Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data dodania: 2018-07-11 09:04:30
Data edycji: 2024-02-02 19:55:27
Ilość wyświetleń: 1477

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej