Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji

Terminarz rekrutacji

 

  1. 11 – 22 lutego 2021 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/GOOSiP/2021 Burmistrza Skarszew z dnia 26 stycznia 2021r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 luty- 24 marca 2021r.

6- 13 maja 2021r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 – 29 marca

2021r.

14 – 17 maja

2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 marca

2021r.

Do godz. 15:00

20 maja

2021r.

 

Do godz.

15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

29 marca - 12 kwietnia 2021r.

20 - 26 maja 2021r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 kwietnia 2021r.

do godz.15:00

28 maja 2021r.

do godz. 15:00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Data dodania: 2018-07-11 09:04:30
Data edycji: 2021-10-19 10:33:10
Ilość wyświetleń: 966

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej