Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji

UWAGA RODZICE- DOTYCZY WYDŁUŻENIA TERMINU REKRUTACJI DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/21 DO PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”Wnioski dotyczące zapisów dzieci na nowy rok szkolny przyjmowane będą w placówce do 02.04.2020r., do godz. 14.00. Proszę o wrzucanie dokładnie wypełnionych wniosków do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do nowej części budynku przedszkola, i zapoznanie się z nowym terminarzem rekrutacji. Wypełniony wniosek z załącznikami można również przesłać do przedszkola mailem: pp2-skarszewy@tlen.pl. Rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych powiadamiani będą telefonicznie. Po tym powiadomieniu, potwierdzenia woli przyjęcia Państwa dziecka do przedszkola prosimy również zgłaszać telefonicznie do 21.04.br. Dostępni jesteśmy codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr. telefonu 58 588 26 41 można się również kontaktować mailowo. Przypominam, że wnioski z załącznikami można pobrać ze strony przedszkola (zakładka Rekrutacja).

Zmiany w terminarzu rekrutacji do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” - wydłużone terminy

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 luty- 02 kwietnia 2020r.

6- 13 maja 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

03 kwietnia 2020r.

14 – 15 maja

2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06 kwietnia 2020r.

Do godz. 14:00

18 maja

2020r. do godz.

15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

07-21 kwietnia 2020r.

18 - 22 maja 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2020r.

do godz.14:00

25 maja 2020r.

do godz. 15:00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Barbara Socha Dyrektor Przedszkola

Data dodania: 2018-07-11 09:04:30
Data edycji: 2020-03-18 11:12:03
Ilość wyświetleń: 538

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej