Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Harmonogram rekrutacji

Terminarz rekrutacji

 

  1. Od 05 - 12 lutego 2024 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

  2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2024r.

  Lp

  Rodzaj czynności

  Termin

  Termin postępowania uzupełniającego

  1.

   

  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  19.02 - 08.03 2024r.

  06.05 - 14.05 2024r.

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  11.03 - 15.03

  2024r.

  15.05 - 16.05

  2024r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  21.03.2024r.

  do godz. 15:00

  17.05.2024r.

  do godz. 15:00

  4.

  Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

  22.03.- 28.03. 2024r.

  20.05. - 27.05 2024r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  29.03.2024r.

  do godz.15:00

  28.05.2024r.

  do godz.15:00

  6.

  Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

  Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  7.

  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  8.

  Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

  Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  9.

  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

  Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Data dodania: 2018-07-11 09:04:30
Data edycji: 2024-02-02 19:55:27
Ilość wyświetleń: 1628

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej