Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Programy

PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2022/23 REALIZUJE

 1. podstawowe cele wychowania przedszkolnego:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

  Żródło: Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego - Dz. U. nr 4, 
  poz. 17, z dnia 15 stycznia 2009 r.


 1. treści programowe zawarte w Programie Edukacji Przedszkolnej:

*  "Program wychowania przedszkolnego" Wyd. MAC, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

*   "Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska,

 

 

 

 1. programy wewnętrzne placówki

 • Program profilaktyczno- wychowawczy Przedszkola w Skarszewach "Tęczowy Zakątek", B. Niemczyk, E. Martyn

 

 

Data dodania: 2018-07-11 09:21:58
Data edycji: 2023-01-24 14:10:01
Ilość wyświetleń: 1406

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej