UWAGA! Zmiany w regulaminie pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka i wyżywienie

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia dzieci 5 i 6- letnich

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
dla dzieci 5,6- letnich

Część I – poranna

6.00 – 8.30 * schodzenie się dzieci do przedszkola;

* zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci (w tym związanych
z liczeniem, czytaniem i pisaniem);

* gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.;

* indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym;

* zabawy logopedyczne usprawniające mowę i wymowę dzieci;

* prace porządkowe, ćwiczenia poranne;
* czynności higieniczne;

8.30 – 9.00 * śniadanie, czynności samoobsługowe i porządkowe;

Część II – główna

9.00 – 11.30 * zajęcia edukacyjne w sali i na świeżym powietrzu prowadzone wg planów

tygodniowych;

* zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, w języku obcym nowożytnym

przygotowujące do posługiwania się tym językiem, rytmika;

* pobyt na świeżym powietrzu - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia, spacery,
zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze;

* zabawy dowolne rozwijające zainteresowania dzieci;

* zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

* czynności higieniczne;

11.30 – 12.00 * obiad, czynności samoobsługowe i porządkowe;

Część III – poobiednia

12.00 – 14.00 * relaksacja, odpoczynek przy muzyce, słuchanie bajek;

* zabawy służące rozwijaniu zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,
plastyczne, muzyczne, teatralne, inne;

* pobyt na świeżym powietrzu - zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia, spacery;
* zajęcia dodatkowe: rytmika, religia (na wniosek rodziców);

* zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

* czynności higieniczne;

14.00 – 14.15 * podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe;

14.15 – 16.30 * zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci;

* indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym;

* zabawy i gry edukacyjne w małych zespołach;

* prace porządkowe w sali;

* rozchodzenie się dzieci;

Data dodania: 2019-09-10 17:32:22
Data edycji: 2019-09-10 17:36:07
Ilość wyświetleń: 750

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej