DNI OTWARTE- 30-31 MAJA, ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ Z RODZICAMI

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

*****Innowacja pedagogiczna ''Małe smyki łamią języki''

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Małe smyki łamią języki” – wspomaganie rozwoju mowy u dzieci

Autorzy innowacji: Irena Troka, Elżbieta Drahim

 

Opis innowacji

Temat innowacji: -„Małe smyki łamią języki” – wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.

Charakter innowacji pedagogicznej: metodyczny

Autor innowacji: Irena Troka, Elżbieta Drahim


Wdrażający innowację: wychowawcy grupy, logopeda.


Miejsce innowacji: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”


Grupa docelowa: grupa „Myszki”- dzieci 4 i 5- letnie


Czas trwania i częstotliwość innowacji: Od 13.02.2023 r. do 31.05.2023 r. w pracy codziennej

 

Spis treści

 1. Założenia.

 2. Cele.

 3. Sposoby i warunki realizacji.

 4. Oczekiwane efekty.

 5. Ewaluacja.

 6. Bibliografia.1. Założenia

Mowa w znacznej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka. Występowanie zaburzeń mowy ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym. Na proces kształtowania mowy dziecka oddziałują rodzice i najbliższe otoczenie. Istotne znaczenie w zakresie rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy.

Przedszkole to najlepsze miejsce dla najpełniejszego jej rozwoju. Wykorzystując sytuacje naturalne w placówce możemy w bardzo znaczący sposób pomóc swoim wychowankom.

W związku z tym za słuszne więc uważamy wprowadzenie dodatkowych zabaw, mających na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój mowy dziecka.2. Cele

Cele ogólne:

czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych;

wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez stymulowanie mowy
• korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych;

rozszerzanie świadomości logopedycznej wśród rodziców- kontynuowanie terapii poza gabinetem logopedycznym- prowadzenie ćwiczeń w domu według zaleceń logopedy

Cele szczegółowe:

prowadzenie działań profilaktycznych prowadzących do zaszczepienia w dzieciach prawidłowych nawyków artykulacyjnych;

korygowanie zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje;
• systematyczna terapia logopedyczna dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy;

usprawnianie kompetencji językowych dziecka;

wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka;

wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny.3. Sposoby i warunki realizacji:

 • Kontynuowane będą ćwiczenia dzieci w grupach 5- osobowych z logopedą- na podstawie badań przesiewowych wad wymowy (zostały przeprowadzone na początku roku szkolnego)

 • Innowacja logopedyczna będzie realizowana w oparciu o następujące:

 • metody:

 1. metoda usprawniania narządów mowy - ćwiczenia artykulacyjne usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy;

 2. metoda słuchowa – ćwiczenia słuchu fonematycznego i fonemowego, autokontroli słuchowej, rytmizujące;

 3. metoda wyjaśniania – pokaz i omawianie ułożenia narządów mowy;

 4. metoda naturalna - wykorzystanie odgłosów dźwiękonaśladowczych lub czynności fizjologicznych organizmu do tworzenia nowych głosek;

 5. metoda wzrokowa - wykorzystanie kontroli wzrokowej przy artykułowaniu dźwięków;

 6. metoda słów kluczowych – wiązania nowo powstających dźwięków z wybranymi słowami i obrazkami.

 

 • formy pracy:

   1. ćwiczenia oddechowe,

   2. ćwiczenia słuchu fonematycznego,

   3. ćwiczenia fonacyjne.

   4. ćwiczenia artykulacyjne.

   5. słuchanie czytanych utworów literatury dziecięcej z podkreśleniem elementów dźwiękonaśladowczych. rytmizowanych.

   6. nauka wierszowanych wyliczanek i rymowanek.

   7. opowiadanie i opisywanie.

   8. recytowanie wierszy i prozy.

    1. uważne słuchanie wypowiedzi innych.

 

 • Treści logopedyczne włączane będą w różnorodne działania dzieci podczas całodziennego pobytu w przedszkolu;

 • Do działań przedszkola włączeni zostaną rodzice m. in. poprzez: udostępnianie wszelkich ważnych informacji przez logopedę przedszkolnego dotyczących rozwoju mowy dziecka

 • Rodzice będą otrzymywali ćwiczenia logopedyczne do pracy w domu.

4. Oczekiwane efekty.

Przewidywane efekty:

Dziecko:
- usprawni motorykę narządów artykulacyjnych,

- wzbogaci słownictwo,

- rozwinie umiejętność prawidłowego komunikowania się,

- utrwali prawidłową wymowę

5. Ewaluacja:

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie:

bezpośredniej obserwacji dzieci ( przyrost umiejętności językowych), rozmowy z nimi, analizy ich wypowiedzi

badanie dziecięcych kompetencji logopedycznych i rejestrowanie wyników w arkuszach diagnostycznych (obserwacja pedagogiczna).

analiza dokumentacji pedagogicznej (dzienniki zajęć, tygodniowe plany pracy)


Podsumowaniem ewaluacji będzie występ dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego.

Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione dyrektorowi po zakończeniu innowacji.

6. Bibliografia

 1. Czarnik Barbara, Mówię! Wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek sz, ż, (rz), cz, dż, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017

 1. Dawczyk Beata, Spychał Izabela, Gadające zwierzątka. Zabawy logopedyczne dla najmłodszych, ,Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008

 2. Dawczyk Beata, Spychał Izabela, Rerki: r,l, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012

 3. Lichota Edyta Joanna, Terapia wad wymowy, wydawnictwo Impuls, Kraków 2009

 4. Skrzek Jakub, Radosne R. Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009

 5. Sprawka Romana, Graban Joanna, Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005

 6. Szłapa Katarzyna, Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj. Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne dla najmłodszych, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009

 7. Szoplik Katarzyna, Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2002

 8. Tońska Anna-Mrowiec, Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005

 9. Willman Anna, Wesołe wierszyki łamiące języki, Wydawnictwo Dragon Sp., z o.o., Bielsko- Biała 2017

 10. Willman Anna, Wierszyki łamiące języki Marzenie dżdżownic, Wydawnictwo Dragon Sp., z o.o., Bielsko- Biała 2019

 11. Strzałkowska Małgorzata, Wierszyki łamiące języki, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2006

 12. Brzechwa Jan, Najpiękniejsze wiersze dla dzieci, Wydawnictwo Greg, Kraków 2021

 Data dodania: 2023-02-13 16:02:41
Data edycji: 2023-02-13 16:04:48
Ilość wyświetleń: 123

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej