Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Z przedszkolakiem w świat

 

Innowacja pedagogiczna

 

Z przedszkolakiem w świat

 

 

 

 

Autor innowacji:

Bożena Kosecka

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP…………………………………………………………..3

 

 1. Motywacja wprowadzenia i oczekiwania związanego z innowacją..3

 2. Opis i miejsce innowacji……………………………………………4

 3. Cele ogólne innowacji………………………………………………6

 4. Cele szczegółowe innowacji………………………………………..6

 5. Procedury osiągnięcia celów………………………………………..7

 6. Przewidywane efekty………………………………………………..7

 7. Ewaluacja……………………………………………………………8

 8. Bibliografia………………………………………………………….8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI: Październik 2019r. - Czerwiec 2020r.

 

MIEJSCE REALIZACJI: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

TYP INNOWACJI: Metodyczno – organizacyjna

 

ZASIĘG INNOWACJI: Innowacja obejmuje:

 

 • Wychowanków z grupy IX – „MISIE”

 • Wychowanków z grupy X – „WIEWIÓRKI”

WSTĘP

 

 

Kiedy śmieje się dziecko, śmiej się cały świat”

Janusz Korcza

 

 

Okres przedszkolny, to czas, w którym dzieci poprzez różne zajęcia uaktywniają swoją wyobraźnię, pobudzają wszystkie zmysły, rozwijają motorykę małą i dużą, pobudzają procesy poznawcze oraz rozwijają stany emocjonalne. Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem systemu kształcenia młodego człowieka.

Dzieci są naszą przyszłością. Edukacja najmłodszych jest bardzo ważna, ponieważ kształtowane dzisiaj postawy będą odbijać się w późniejszych latach, to najmłodsi będą za kilka lat budować polskie społeczeństwo. To od tego czego ich dzisiaj nauczymy zależy, czy w następnych latach możliwe będzie budowanie dobrze funkcjonującego społeczeństwa wielokulturowego. Żeby tak się stało musimy uczyć ich postaw otwartości, ciekawości
i tolerancji wobec otaczającej ich różnorodności kulturowej. Chcąc wspierać powstawanie społeczeństwa wielokulturowego pragniemy kształtować w dzieciach postawę otwartości
i tolerancyjności wobec ludzi innych narodowości.

Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata
i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy o nim. Poprzez proponowaną innowację chciałybyśmy aby dzieci dowiedziały się, iż pomimo różnic kulturowych i cech fizycznych wszystkie dzieci na świecie są takie same. W taki sam sposób śmieją się, płaczą, kochają
i czują… Stąd też narodził się pomysł aby przedstawić dzieciom różnice pomiędzy kulturami dzieci żyjących w innych krajach.

 

 

 1. MOTYWACJA WPROWADZENIA I OCZEKIWANIA ZWIĄZANE
  Z INNOWACJĄ

 

Motywacją stworzenia projektu innowacji pedagogicznej jest potrzeba lepszego poznania środowiska kulturowego dzieci żyjących w innych krajach oraz jego wpływu na ich tożsamość. Idea narodziła się z potrzeby pokazania najmłodszym różnych zakątków świata, przygotowania ich do podróży, poznawania różnych kultur i języków. Innowacja, którą chcę wprowadzić w życie jest poniekąd próbą przełamania strachu i oporów przed innymi językami, kolorami skóry i obyczajami. Pragnę, by nasi podopieczni wyrastali
w poczuciu zrozumienia różnic, by odrębność nie stawała się barierą lecz inspiracją, by cieszyła ich różnorodność świata i żeby„Obcy”, „Inny” był kimś bliskim, kimś kogo chcemy poznać i zrozumieć.

 

 

 1. OPIS I MIEJSCE INNOWACJI

 

Innowacja będzie obejmowała grupy dzieci w wieku 4 lat, będzie trwała w roku szkolnym 2019/2020 od października do czerwca na terenie Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”. Program będzie obejmował poznanie 9 krajów, spotkania będą odbywały raz w miesiącu, w wymiarze 60 minut .

W celu urozmaicenia form i metod pracy wykorzystam możliwości tkwiące
w najbliższym środowisku. Zgromadzę wszelką dostępną literaturę, jak też filmy opowiadające o omawianych miejscach czy inne charakterystyczne dla danego kraju przedmioty. Dzieci w ten sposób wzbogacą swoją wiedzę na temat innych kultur, poznają sposób życia, rodzaje zabaw, charakterystyczny ubiór, dostrzegą ciekawostki i piękno innych narodowości. W czasie takich spotkań zdobyta przez dzieci wiedza zainspiruje je do organizowania zabaw tematycznych, wykorzystując do tego różne rekwizyty. Wiedza ta może być inspiracją do podróży naszych podopiecznych w przyszłości, a co za tym idzie rozwijanie osobowości i wiedzy o świecie.

Dzieci w ramach proponowanej innowacji dowiedzą się m.in.: jak duże jest sombrero?, jakie ciekawe znaki drogowe spotykamy w Australii oraz jak tańczy się taniec Bollywod.

Każdy przedszkolak dostanie „Kartę Podróżnika” w której będzie wklejał mapę oraz flagę odwiedzonego państwa.

 

Rytualną częścią zajęć innowacji pedagogicznej – „Z przedszkolakiem w świat” będzie piosenka Majki Jeżowskiej „Kolorowe Dzieci” na powitanie:

 

Gdyby, gdyby moja mama
Pochodziła z wysp Bahama
To od stóp po czubek głowy
Byłabym czekoladowa.

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie
Na wycieczki jeździć słoniem
I w Australii mieć tatusia
I z tatusiem łapać strusie.

Nie patrz na to - i jo... - w jakim kraju
Jaki kolor - i jo... - dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!

Przecież wszędzie-i jo... każda mama
Każdy tata-i jo.. chce tak samo
Żeby dziś na całym świecie
Mogły żyć szczęśliwe dzieci.

Mogłam małą być Japonką
Co ubiera się w kimonko
Lub w Pekinie z rodzicami
Ryż zajadać pałeczkami.

Od kołyski żyć w Tunisie
Po arabsku mówić dzisiaj
Lub do szkoły biec w Mombasie
Tam gdzie palmy rosną w klasie.

Nie patrz na to w jakim kraju...

Los to sprawił lub przypadek
Że Hindusem nie był dziadek
Tata nie był Indianinem
I nie w Peru mam rodzinę.

Nie patrz na to w jakim kraju...

 

 

 1. CELE OGÓLNE INNOWACJI

 

Główne cele innowacji „Z przedszkolakiem w świat” to:

 • kształtowanie w dzieciach postawy człowieka otwartego i tolerancyjnego wobec ludzi innych narodowości,

 • przedstawienie w ciekawy sposób wiedzy na temat różnorodności omawianych krajów,

 • rozwijanie procesów poznawczych jak uwaga, pamięć, spostrzeganie, myślenie, wyobraźnia,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności.

 

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

 

Dzieci podczas zajęć innowacyjnych wzbogacą swoją wiedzę na temat innych kultur, poznają sposób życia, rodzaje zabaw, charakterystyczny ubiór, dostrzegą ciekawostki i piękno innych narodowości. Cele szczegółowe to:

 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka, pogłębianie wiedzy,

 • poznanie i rozwijanie indywidualnych zdolności i umiejętności dziecka,

 • nauka pozytywnego kreowania przez dziecko własnej osoby, poczucie własnej wartości,

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności,

 • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,

 • rozwijanie mowy,

 • kształcenie wyobraźni twórczej,

 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej,

 • kształtowanie osobowości,

 • kształtowanie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności.

 

 

 

 

 

 1. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

 

Metody czynne:

 • zajęcia praktyczne – wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu,

 • zabawy ruchowo - muzyczne,

 • kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie, zachętę dziecka, podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań.

 

Metody percepcyjne:

 • obserwacja

 • pokaz

 • filmy edukacyjne

 • prezentacje multimedialne

 

Metody słowne:

 • pogadanki

 • opis

 • film i opowiadanie

 

Formy:

 • praca z całą grupą

 

 

 1. PRZEWIDYWANE EFEKTY

 

W pracy z dzieckiem podstawową formą działalności będzie nauczanie przez odkrywanie. Naturalną cechą dziecka jest ciekawość, chęć poznawania otaczającego świata i dowiadywania się nowych, interesujących rzeczy o nim. Zamierzeniem innowacji
„Z przedszkolakiem w świat” jest osiągnięcie takich efektów, aby dziecko:

- identyfikowało przedmioty z danym krajem

- rozumiało pojęcia związane z tematem

- poszerzało zasób słownictwa

- poszerzało wiedzę, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej

- pobudzało wyobraźnię i fantazję

- wzbudzało ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre i ciekawe pytania przyrodnicze, kulturowe

- zgodnie współpracowało, wykonywało postawione zadania

- znało zasady kulturalnej i bezpiecznej zabawy

- rozwijało procesy poznawcze

- poznawało swoje umiejętności i zdolności

 

 1. EWALUACJA

 

Celem ewaluacji jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat funkcjonowania programu. Zebrane informacje posłużą do sporządzenia raportu, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki, przeznaczonych do realizacji
w przyszłości. Badanie przydatności realizowanej innowacji będzie przybierało formę ewaluacji bieżącej. Nauczyciele będą prowadzili bezpośrednią obserwację zachowań dzieci, preferowaną formę aktywności, zaangażowania w nią dzieci, obserwacji, analizie podlegać będzie kreatywność dzieci przy realizacji działań innowacyjnych przejawiająca się
w oryginalności pomysłów i poczynionych wyborów. Nauczyciele będą rejestrowali wyniki
i spostrzeżenia z obserwacji. Ponadto w zakresie ewaluacji zaplanowano wykonanie kroniki fotograficznej z przeprowadzonych działań innowacyjnych.

 

 

 

 

 1. BIBLIOGRAFIA 1. Od manualizmu do pedagogiki pracy Red.B.Baraniak, Warszawa 2010 Difin

 2. Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec pracy zawodowej Warszawa 1979, WSiP S. Skrzypiec

 3. Metodologia pedagogiki pracy T. Nowacki, Warszawa 1978, WSiP

Data dodania: 2020-02-19 20:21:49
Data edycji: 2020-02-29 19:29:08
Ilość wyświetleń: 664

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej