Czcionka:

A+A-

Kontrast:

***Przedszkolaczek-Skarszewiaczek-poznanie historii miasta Skarszewy, związanej z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich.

***Przedszkolaczek-Skarszewiaczek-poznanie historii miasta Skarszewy, związanej z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich.Autorkami innowacji są:

 • Małgorzata Konsik

 • Anna Koczy

 • Iwona Piepiórka- Fiał

 • Anita Gaweł

 • Izabela Schoeneck

 • Irena TrokaRealizatorkami innowacji są nauczycielki pracujące w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.Czas trwania innowacji: od 3 lutego 2020r. do 31.12.2020r.Grupa objęta innowacją – Zajęcia odbywają się w 12 grupach przedszkolnych, w wieku 3, 4, 5, 6-ciu lat, uczęszczających do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna.

Innowacja odbywać się będzie w ramach zajęć nauczania przedszkolnego.

Główne cele innowacji- poznanie historii miasta Skarszewy, związanej z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich.

Efekty innowacji- umocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznanie historii miasta Skarszewy oraz zdobycie wiedzy dotyczącej kultury .

1. WPROWADZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „PRZEDSZKOLACZEK- SKARSZEWIACZEK”- POZNANIE HISTORII MIASTA SKARSZEWY ZWIĄZANYCH Z OBCHODAMI 700-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH

Motywacją wprowadzenia innowacji jest potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego, historii miasta Skarszewy oraz wpływu tego środowiska na tożsamość dziecka. Innowacja pedagogiczna „ Przedszkolaczek- Skarszewiaczek” przyczyni się do kształtowania u dzieci tożsamości lokalnej oraz postawy patriotycznej. Ważnym elementem podczas realizowania innowacji będzie współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Rodzice będą uczestniczyć w realizacji innowacji poprzez angażowanie się m. in. przy organizacji konkursu recytatorskiego; tworzenie kącików regionalnych w salach- gromadzenie widokówek, zdjęć, eksponatów związanych z miastem.

Cele główne:

- rozwijanie uczuć patriotycznych

- poznawanie historii miasta Skarszewy związanej z obchodami 700-lecia nadania praw miejskich

- umocnienie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej

- rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta

Oczekiwane rezultaty:

dziecko:

- poznaje najbliższe środowisko

- interesuje się historią

- dostrzega różnice w architekturze miasta np. stare i nowe budownictwo

-aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Skarszew (udział w konkursach lokalnych)

2. MIEJSCE WDRAŻANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ:

PRZEDSZKOLE W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

3. TYP INNOWACJI: PROGRAMOWO-METODYCZNA.

4. INNOWACJA REALIZOWANA BĘDZIE: PODCZAS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZARÓWNO W PRZEDSZKOLU JAK I POZA PLACÓWKĄ- NA TERENIE MIASTA SKARSZEWY.

5. ZASIĘG: INNOWACJA BĘDZIE REALIZOWANA W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK” W DWUNASTU GRUPACH DZIECI W WIEKU OD 3-6 LAT.

6. WSPÓŁPRACA:

Podczas działań innowacyjnych będziemy współpracować z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną, klubem „Senior+”, klubem „SENIOR-WIGOR”, Bankiem Spółdzielczym.

7. Plan działań innowacyjnych

a) Mój dom rodzinny

- oglądanie zdjęć i pamiątek rodzinnych

- spotkania z chętnymi rodzicami- opowiadanie o wykonywanych zawodach, zwiedzanie wybranych zakładów pracy

- pikniki rodzinne

- pomoc rodziców w przygotowywaniu uroczystości

b) Moje miasto Skarszewy

- spacery po Skarszewach- obserwacja budownictwa, zwiedzanie miejsc użyteczności publicznej

- utworzenie kącików regionalno- patriotycznych w salach

- gminny konkurs recytatorski „ Skarszewy”

- Wycieczka po Skarszewach z „przewodnikiem”

- tworzenie pracy plastycznej wielkoformatowej dotyczącej skarszewskiej panoramy- „ Skarszewska panorama oczami dzieci

- czynne uczestnictwo dzieci w życiu miasta poprzez udział w konkursach i uroczystościach lokalnych

- wydanie broszury twórczości literackiej podsumowującej gminny konkurs recytatorski

- wysłanie własnoręcznie wykonanych pocztówek przez każdą grupę przedszkolną uczestniczącą w innowacji do wybranych emerytowanych mieszkańców naszego miasta- współpraca z klubem „SENIOR-WIGOR”

- konkurs fotograficzny „Skarszewy w obiektywie” (koniec września), wystawa prac w Banku Spółdzielczym

- wizyta pana Wiesława Brzoskowskiego – „Śladami przeszłości”

- spotkanie na terenie placówki z przedstawicielami klubu „SENIOR+”- organizacja wspólnych warsztatów plastycznych

- uczestnictwo w sadzeniu drzew i krzewów z okazji obchodów 700-lecia nadania praw miejskich

c) Historia Skarszew

- zapoznanie z herbem miasta- praca plastyczna

- Dni miasta- Sobótki Skarszewskie- udział w pochodzie

- udział w „Marszu radości dla Niepodległości”

8. Harmonogram działań.

CYKLICZNIE

 • OGLĄDANIE ZDJĘĆ I PAMIĄTEK RODZINNYCH

 • SPOTKANIA Z CHĘTNYMI RODZICAMI- OPOWIADANIE O WYKONYWANYCH ZAWODACH, ZWIEDZANIE WYBRANYCH ZAKŁADÓW PRACY

 • POMOC RODZICÓW W PRZYGOTOWYWANIU UROCZYSTOŚCI

 • SPACERY PO SKARSZEWACH- OBSERWACJA BUDOWNICTWA, ZWIEDZANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • CZYNNE UCZESTNICTWO DZIECI W ŻYCIU MIASTA POPRZEZ UDZIAŁ W KONKURSACH I UROCZYSTOŚCIACH LOKALNYCH

MARZEC 2020r.

 • GMINNY KONKURS RECYTATORSKI „SKARSZEWY”

 • SPOTKANIE NA TERENIE PLACÓWKI Z PRZEDSTAWICIELAMI KLUBU „SENIOR+”-ORGANIZACJA WSPÓLNYCH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

KWIECIEŃ 2020r.

 • WYDANIE BROSZURY TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ PODSUMOWUJĄCEJ GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

MAJ 2020r.

 • ZAPOZNANIE Z HERBEM MIASTA-PRACA PLASTYCZNA

 • WYCIECZKA PO SKARSZEWACH Z „PRZEWODNIKIEM”

CZERWIEC 2020r.

 • DNI MIASTA- SOBÓTKI SKARSZEWSKIE- UDZIAŁ W POCHODZIE

 • PIKNIKI RODZINNE

 • WYCIECZKA PO SKARSZEWACH Z „PRZEWODNIKIEM”

WRZESIEŃ 2020r.

 • UTWORZENIE KĄCIKÓW REGIONALNO-PATRIOTYCZNYCH W SALACH

 • KONKURS FOTOGRAFICZNY „SKARSZEWY W OBIEKTYWIE”, WYSTAWA PRAC W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

 • UCZESTNICTWO W SADZENIU DRZEW I KRZEWÓW Z OKAZJI OBCHODÓW 700-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH

PAŹDZIERNIK 2020r.

 • TWORZENIE PRACY PLASTYCZNEJ WIELKOFORMATOWEJ DOTYCZĄCEJ SKARSZEWSKIEJ PANORAMY- „SKARSZEWSKA PANORAMA OCZAMI DZIECI”

 • WIZYTA PANA WIESŁAWA BRZOSKOWSKIEGO- „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”

LISTOPAD 2020r.

 • UDZIAŁ W „MARSZU RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI”

GRUDZIEŃ 2020r.

 • WYSYŁANIE WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH POCZTÓWEK PRZEZ KAŻDĄ GRUPĘ PRZEDSZKOLNĄ UCZESTNICZĄCĄ W INNOWACJI DO WYBRANYCH EMERYTOWANYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA- WSPÓŁPRACA Z KLUBEM „SENIOR-WIGOR”

9. Ewaluacja

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji. Ewaluację będą przeprowadzały nauczycielki grup, w których będzie realizowana innowacja.

Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu będą objęte:

 • wytwory dzieci,

 • wyniki konkursu,

 • stworzenie kącików regionalnych

 • dokumentowanie przebiegu innowacji- poprzez zdjęcia, informacje na stronie internetowej, portalu społecznościowym „facebook”, planach pracy tygodniowej oraz w dziennikach zajęć

Zebrane informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania, w formie cyfrowej i papierowej w celu porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki w przyszłości. Zostanie ono przedstawione Pani Dyrektor oraz Radzie Pedagogicznej w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek.”Data dodania: 2020-02-19 20:14:42
Data edycji: 2021-05-17 16:28:01
Ilość wyświetleń: 486

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej