Czcionka:

A+A-

Kontrast:

***''CZYTANIE DAJE MOC!''

***''CZYTANIE DAJE MOC!''

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

CZYTANIE DAJE MOC!

 

AUTOR: Irena Troka

CZAS TRWANIA INNOWACJI: w roku szkolnym 2021/2022 od 4 października do 31 maja

MIEJSCE WDRAŻANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

RODZAJ INNOWACJI: metodyczna

Innowacja odbywać się będzie w ramach zajęć nauczania przedszkolnego.

ZASIĘG: grupa dzieci 4- letnich „Biedronki”

WSPÓŁPRACA: rodzice oraz seniorzy z klubu „Senior+”

Główne cele innowacji- rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w dobie pandemii.

Efekty innowacji- przygotowanie do nauki czytania, nabywanie umiejętności interpersonalnych, rozwinięcie umiejętności współpracy międzypokoleniowejWprowadzenie:

Motywacją oraz bazą do stworzenia innowacji był projekt czytelniczy „Ja chętnie posłucham…” realizowany w poprzednim roku szkolnym, który cieszył się zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak i rodziców oraz seniorów z klubu „Senior+”.

Głównymi celami innowacji „Czytanie daje moc!” jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w dobie pandemii.

Z pedagogicznego punktu widzenia najważniejszymi funkcjami bajek w życiu dziecka są funkcje: informujące, pouczające, wyjaśniające, uspokajające, inspirujące, bawiące, twórcze, poszerzające wyobraźnię, dające sens, budujące światopogląd, przestrzegające, zastraszające, budzące trwogę.”1 Zachęcanie dzieci do czytania już od najmłodszych lat, daje szanse na rozwijanie ich kreatywności, wrażliwości oraz wyobraźni, które są niezwykle ważnymi czynnikami na każdym etapie ich rozwoju. Dodatkowo czytanie bajek przez rodziców wzmacnia łączące ich więzi.

Bajki pełnią znaczącą rolę w rozwoju moralnym dziecka. Pozwalają bez lęku spojrzeć na swoje problemy i uczą jak pomagać sobie samemu i innym w trudnych sytuacjach. Bajki uczą dziecko pozytywnego myślenia o sytuacjach lękotwórczych. Rozbudzają dziecko wewnętrznie i dostarczają mu bardzo dużo radości.”2

 

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 • zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi;

 • promowanie wśród dzieci czytania bajek, baśni, wierszy, legend jako sposobu na ich rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy;

 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego;

 • rozwijanie umiejętności słuchania,

 • wykorzystywanie internetu jako środka komunikacji;

 • ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych;

 • poznawanie utworów literatury dziecięcej ( opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend);

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;

 • zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.

 

Cele szczegółowe:

dziecko:

 • poznaje świat literatury;

 • uważnie słucha i obserwuje;

 • komunikuje się z rodzicami i osobami starszymi za pomocą internetu;

 • obserwuje właściwy kontakt z książką poprzez wzór osób dorosłych (kultura żywego słowa);

 • poznaje różnorodne utwory literatury dziecięcej;

 • rozwija pożądane umiejętności społeczne oraz wyraża swoje uczucia słowami i czynami .

 

 

Metody i formy pracy:

Metody:

czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- udostępnianie sztuki

słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa,

formy: indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:

- wzrokowo-słuchowe (filmy, rozmowy wideo)

- książki,

- opowiadania

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1.Współpraca z rodzicami (spotkania internetowe)

zachęcenie rodziców do współpracy w zakresie realizacji treści dotyczących działań czytelniczych

przekazanie rodzicom informacji na temat założeń innowacji;

Zaproszenie rodziców do udziału w innowacji, kontakt z rodzicami- tradycyjny oraz za pośrednictwem komunikatora internetowego- messenger.

2. Współpraca ze środowiskiem (spotkania internetowe)

Współpraca z seniorkami z klubu „Senior+”

komunikowanie się za pomocą internetu

czytanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań przez seniorki

3. Indywidualna praca dzieci:

 • poznanie zasad, jakie obowiązują przy czytaniu książek i korzystaniu z biblioteki,

 • rozwijanie pożądanych umiejętności społecznych poprzez kontakt z rodzicami i osobami starszymi- nawiązywanie rozmowy,

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt z książką,

 • współpraca międzypokoleniowa z osobami starszymi- klubem „Senior+”, gdzie dzieci nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne im w funkcjonowaniu na dalszych etapach rozwoju.

 

Ewaluacja projektu

Projekt czytelniczy na bieżąco będzie podlegał ewaluacji.

Formami ewaluacji w przedszkolu będą :

 • filmiki oraz zdjęcia, stworzone na potrzeby projektu,

 • obserwacja poziomu zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności;

Będzie dokonywana ewaluacja bieżąca poprzez obserwacje dzieci i rozmowę z nimi, ich zaangażowanie w pracę , rozwijanie zainteresowań czytelniczych, funkcjonowanie w grupie.

 

1A. M. Basak, Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku szkolnym, „Pedagogika Rodziny”, 2012, nr 2/4, s. 214.

2A. M. Basak, Wpływ bajek czytanych przez rodziców na rozwój dzieci w wieku szkolnym, „Pedagogika Rodziny”, 2012, nr 2/4, s. 216.

Data dodania: 2021-10-06 17:54:40
Data edycji: 2021-10-29 18:29:59
Ilość wyświetleń: 418

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej