Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji

Terminarz rekrutacji

 

1. 20 – 26 lutego 2019 r.przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/GOOSiP/2019 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2019r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1-29 marca 2019r.

6- 13 maja 2019r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1– 5 kwiecień 2019r.

14 – 17 maja

2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia

2019r.

Do godz. 15:00

21 maja

2019r.

 

Do godz.

15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

19-26 kwietnia 2019r.

28 maja 2019r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2019r. do godz. 15:00

3 czerwiec 2019r.

Do godz. 15:00

4.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button